O AKCJI

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Prowadzona od 2016 roku akcja edukuje Polaków, bazując na indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną.

 

Nazwa projektu

stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa akcji ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

 

Organizatorami akcji są dwie wrocławskie fundacje: Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. To również trzy filary kampanii BohaterON.

Pamięć

… czyli tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok, nie tylko „od święta”; a także promocja postaw patriotycznych i działań związanych z propagowaniem wiedzy o dziejach Polski XX wieku.

Umożliwiamy każdej zainteresowanej osobie wysyłkę życzeń do Powstańców Warszawskich. Do tej pory w ramach kampanii Polacy napisali do bohaterów walk o stolicę ponad 830 tys. kartek, listów i laurek. Wiele z nich stało się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

Od 2019 roku organizujemy Nagrodę BohaterONy im. Powstańców Warszawskich mającą na celu  wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski XX wieku oraz edukację historyczno-patriotyczną. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę opowiadania historii przez nas samych – ponieważ inni zrobią to za nas – niekoniecznie utrwalając prawdę.

 

Edukacja

Ważną część kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Pokazujemy, że historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi w formie. Dla uczniów są organizowane warsztaty wykorzystujące elementy edukacji pozaformalnej i spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego, a dla nauczycieli – seminaria, podczas których zespół kampanii BohaterON i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej dzielą się swoim doświadczeniem i receptą na niestandardową lekcję historii. Pedagodzy otrzymują również gotowe konspekty zajęć do przeprowadzenia w szkole.

Więcej informacji o działaniach edukacyjnych znajdziesz na stronie www.BohaterON.pl.

Pomoc

Przez cały rok angażujemy się w pomoc bezpośrednią skierowaną do bohaterów walk o stolicę. Wraz z coraz liczniejszym gronem wolontariuszy pomagamy Powstańcom Warszawskim w codziennych obowiązkach, koordynujemy pomoc medyczną, a także wspieramy materialnie tych, którzy tego potrzebują. Ponadto, w ramach kampanii prowadzimy zbiórki pieniężne na rzecz Powstańców.

 

KAMPANIA BOHATERON W LICZBACH

Lata 2016 - 2019

  • 830 258 kartek, laurek i listów wysłanych do Powstańców Warszawskich
  • 32 mln osób – zasięg całkowity kampanii
  • 700 000 uczniów zaangażowanych w projekt BohaterON w Twojej Szkole
  • 328 miniprojektów zrealizowanych w szkołach w ramach II i III edycji kampanii BohaterON
  • 1265 Powstańców, którzy otrzymali bony świąteczne o wartości 250 zł
  • 500 000 PLN przeznaczonych na pomoc bohaterom walk o stolicę
  • 5 ambasadorów – aktorów „Czasu honoru”: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Maciej Musiał
  • 1800 zdjęć z kartką kampanii opublikowanych w mediach społecznościowych
  • 3 750 publikacji o kampanii w mediach tradycyjnych i Internecie

promo