O AKCJI

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

W lipcu 2017 roku BohaterON otrzymał wyróżnienie w kategorii „kampanie organizacji pozarządowych” w prestiżowym konkursie na najlepszą Kampanię Społeczną Roku 2016. 

 

Projekt składał się z trzech obszarów działań:

Kartka dla Powstańca

BohaterON umożliwia każdemu Polakowi wysłanie bezpłatnej kartki do wybranego Powstańca, przypominając, że pamiętamy o ich bohaterstwie dla kraju.

W czasie I edycji kampanii, trwającej od 3 sierpnia do 2 października 2016 roku, każdy Polak zyskał możliwość wysłania bezpłatnych kartek z życzeniami do Powstańców Warszawskich. Pocztówki były dostępne na terenie całego kraju u partnerów projektu. Ponadto, istniała możliwość wysłania kartki do Powstańca przez Internet. Wypełnione w ten sposób pocztówki zostały wydrukowane i przekazane uczestnikom walk o stolicę w formie tradycyjnej. Do Powstańców trafiło 97 359 kartek wysłanych przez Polaków z kraju i zagranicy, 2330 listów oraz 10 633 ręcznie wykonanych pocztówek przez dzieci i dorosłych!

W II edycji projektu, która trwała od 1 sierpnia do 2 października 2017 r., 63 dni - dokładnie tyle, ile toczyły się walki o Wolną Stolicę, podobnie jak w zeszłym roku, bezpłatne kartki były dostępne w wybranych punktach Partnerów akcji. Życzenia do Powstańców można było wysłać również – zupełnie za darmo – online. Do Powstańców zostało napisanych 118 148 kartek i listów z Polski i całego świata; co trzecia wysłana w II edycji akcji kartka była skierowana do konkretnego uczestnika walk o stolicę.

 

Za sprawą kampanii do Powstańców Warszawskich trafiło ponad 215 tysięcy kartek i listów z życzeniami.

 

Wykaz punktów dystrybucji kartek można znaleźć na: www.bohaterON.pl

Leksykon Powstańców

Na stronie internetowej www.bohaterON.pl zostały przedstawione sylwetki żyjących uczestników walk o stolicę. Można na niej znaleźć m.in. zdjęcia, biogramy, pamiątki oraz opracowane wywiady z  Powstańcami pozyskane z zasobów Muzeum Powstania Warszawskiego. W ten sposób stworzyliśmy swoisty leksykon wiedzy o Powstańcach, co stanowi ważny element procesu „włączania” bohaterów do pamięci historycznej Polaków. Dzięki stronie internetowej osoby pragnące wysłać pocztówkę miały możliwość wybrania konkretnego Powstańca, do którego zaadresowali kartkę.

Warsztaty edukacji historycznej w szkołach

Podczas I edycji akcji w 16 szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce – po jednej z każdego województwa – odbyły się warsztaty dla uczniów, podczas których młodzież obejrzała film „Historii bez cenzury” o Powstaniu Warszawskim, zagrała w edukacyjną grę „Cenzura” (stworzoną przez Zespół akcji wraz z firmą Trefl) oraz podjęła dyskusję o postawach, takich jak „odwaga”, „bohaterstwo” i „patriotyzm”. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał kartkę, którą mógł wypełnić życzeniami dla wybranego Powstańca Warszawskiego. W sumie w warsztatach uczestniczyło 1014 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ogromne zainteresowanie młodzieży warsztatami edukacyjnymi kampanii BohaterON skłoniły organizatorów do rozbudowy ich formuły. We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej na przełomie września i października 2017 r. w każdym województwie odbyły się seminaria dla 15-osobowych grup nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 14-19 lat. Po nich pedagodzy przeprowadzą w swoich placówkach w roku szkolnym 2017/2018 warsztaty z młodzieżą, a także zrealizują specjalny projekt związany z Powstaniem Warszawskim wraz z pięcioma wybranymi przez siebie uczniami, angażując nie tylko szkołę, ale również społeczność lokalną.

W warsztatach edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 bierze udział 240 szkół. 

 

I edycja kampanii BohaterON w liczbach:

26 419 066 osób,

które dowiedziały się więcej o bohaterach walk o stolicę;

97 359 kartek

wysłanych do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;

10 633

ręcznie wykonanych pocztówek przez dzieci i dorosłych;

2330 listów

od Polaków;

1014 uczniów

uczestniczących w warsztatach edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych;

55 celebrytów,

którzy wsparli akcję i w mediach społecznościowych zachęcali Polaków do wysłania symbolicznych pocztówek;

ponad 300

publikacji w mediach.

 

II edycja kampanii BohaterON w liczbach:

118 148 kartek

wysłanych do Powstańców Warszawskich przez Polaków z kraju i zagranicy;

34 993

pocztówki zaadresowane do konkretnego uczestnika walk o stolicę;

29 416 kartek

wysłanych online przez stronę www.bohateron.pl;

2 144 laurki

wykonane przez dzieci w szkołach przyszpitalnych;

28 389 173 osoby,

które zetknęły się z materiałami kampanii;

162 nauczycieli

biorących udział w seminariach kampanii;

13 800 uczniów

objętych projektem;

ponad 700 zdjęć

z kartką kampanii;

376 publikacji

w mediach.

promo